Agersta köptes in till
familjens ägor redan 1922

Jord- och skogsbruk har sedan dess bedrivits på fastigheten samt uthyrning förvaltning av byggnader och bostäder. Jordbruket är sedan lång tid tillbaka ekologiskt. I mitten av 1980-talet tillkom byggverksamheten, främst försäljning och byggnation av villor. Djur och hästar har alltid funnits på gården av olika slag men i slutet av 80-talet inköptes de första islandshästarna främst för privat bruk. År 1999 startades verksamheten med islandshästar upp med ridskola, turridning, ridläger mm. Totalt c.a 450 hektar mark hör till gården så det finns gott om både fina ridvägar, stora kuperade hagar och tomtmark.

Idag arbetar ca 15 personer totalt inom administration, byggnation, förvaltning, islandshästar, ridsportbutik och lant- och skogsbruk. Vi huserar i moderna och funktionella lokaler vilka förrutom flera kontorsrum, grupprum och kök även inrymmer en ridsportbutik och en mycket välutnyttjad komplett konferensanläggning med 16 bäddar. Med ny och modern teknik har vi alla förutsättningar får att skapa goda affärsrelationer. Under 2018 installeras fiber på hela gården.

På gården finns häststallar, ligghallar, vindskydd, ridhus, oval- och dressyrbanor. Även gott om andra lager - och förvaringsutymmen, maskinhallar samt en egen verkstad. Allt väl igenomtänkt och utformat för en effektiv, säker och funktionell drift och verksamhet. Här på Agersta har det även investerats i solpaneler för en i framtiden miljömedvetet hållbar grön el.

loading...

Agersta är av LRF/Länsförsäkringar godkänd "Säker gård/ Säker hästgård" samt av Svenska Islandshäst Förbundet auktoriserad ridskola, turridning, häst- och tränaranläggning.